Om ALPHA Assistans


Alpha Personlig assistans är en pålitlig partner som alltid levererar det vi avtalat. Då våra kunder alla unika är vår leveransgaranti grunden för att kunder och anhöriga ska känna trygghet.

Vi vill att våra kunder ska ha ett så socialt och utåtriktat liv som möjligt. Inget ska hindra någon från att leva som man önskar. Vi på Alpha vill underlätta detta. Vi har en bred kompetens och kan därför tillgodose alla omsorgsbehov.

Vi har framgångsrikt och uppskattat varit anordnare av personlig assistans sedan 2005 och har tillstånd från Socialstyrelsen att anordna assistans för såväl barn som vuxna.

Alla våra kunder får en egen arbetsledare som de kan vända sig till med frågor eller synpunkter, detta för att kunderna ska känna trygghet i att ha kontinuerlig kontakt med en och samma person. I varje assistansgrupp finns alltid en gruppansvarig som har god kännedom om både kund och personal. En personlig länk som hjälper till där det behövs.

Vi är ytterst flexibla i vårt arbetssätt för att ge kunderna det vi avtalat om. Vi är ett mycket stabilt företag med en stabil organisation, vilket gör att vi kan garantera dig leverans vad gäller omvårdnad och administration.

 

Kontaktperson: sarah@alpha-assistans.se

 

Ägare: Ingår i MXL koncernen

 

Styrelse: http://www.allabolag.se/5567567465/verksamhet

Ekonomi: http://www.allabolag.se/5567567465/juni-care-ab

 Alpha Personlig Assistans är en pålitlig partner som sedan
starten 2005 alltid levererat det vi avtalat. Vi har tillstånd från
Socialstyrelsen att anordna assistans för såväl barn som vuxna.